Skip to main content

Swedish Snus in Phuket Swedish

Swedish Tobacco Snus | Nicotine Pouches

Vi har ditt Snus i Phuket

Vi är återförsäljare av Svensk Snus och i Phuket, vi har även Vit tobaksfri Snus. Följande sorter finns att få hos oss på Karlssons i Patong, Phuket.

  • XR General and Göteborg Rapé, snus from Swedish tobacco company
  • Odens tobacco snus powder (Lösnus)
  • Siberia Snus, strong with tobacco
  • Ace, nicotine pouches snus
  • Ice, nicotine pouches snus
  • Fox, nicotine pouches snus
  • Helwit, nicotine pouches

Följ oss på Facebook Page för uppdateringar av nya sorter och tillgänglighet.